22.09.2021

  Начало     ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН - каталог     ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН     ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ И КОЖА НА ПЯНА 5 литра

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ И КОЖА НА ПЯНА 5 литра

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ И КОЖА НА ПЯНА 5 литра
Ценa за : 56.10 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН

Кат. №: ZHF
На склад: [Да]
 
Представяне

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА С ОТМИВАНЕ

Светлосиня ароматизирана гъста течност рН – 5.5-6.5 Активните съставки на препарата са биоразградими. Препаратът е приятно ароматизиран, образува устойчива пяна с много добри миещи свойства. Той не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба. Продуктът има бактерицидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота, АН1N1) и фунгицидно действие. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Хигиенно миене и дезинфекция на ръце (в лечебни, здравни и обществени заведения, в обекти хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишлености и бита). Препарата е тестван по стандарт БДС EN 1500 Хирургично миене и дезинфекция на ръце. Препарата е тестван по стандарт БДС EN 12791. Миене и дезинфекция на кожа преди операции и медицински манипулации (инжекции, пункции, ваксинации и др.). Препаратът се използва за къпане на пациенти УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни, напитки и при температури от 0 до 35оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА: Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т.13-15 на Информационния лист за безопасност ОПАКОВКА: Тубa от 5 литра СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години от датата на производство.

Виж още от ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН