28.02.2021

  Начало     ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН - каталог     ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН     Концентриран препарат за дезинфекция Септокват 5 литра

Концентриран препарат за дезинфекция Септокват 5 литра

Концентриран препарат за дезинфекция Септокват 5 литра
Ценa за : 89.76 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН

Кат. №: G175
На склад: [Да]
 

Туба 5 литра
Препаратът има бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие (вирус на птичи грип – Influenza A2, Herpes simplex, Adeno virus – type 5, Vaccina virus, HBVHIV). Препаратът съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Почистване и дезинфекция на
- водоустойчиви (пластмасови, метални, стъклени, боядисани дървени и др) повърхности
в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски
градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти), фармацефтична и
козметична промишленост.
- кувьози; - повърхности в обекти за производство и търговия с храни
- кухненско оборудване и съдове.
- водоустойчиви повърхности, доилни инсталации и тръбопроводи във ветеринарни
обекти, ферми и др ;
- транспортни средства, включително за превоз на животни, хранителни суровини и
продукти.
ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ:
Светложълта ароматизирана течност.
рН – 8.5-9.5
Разтворим във вода и алкохоли.
Препаратът не съдържа алдехиди, феноли и хлор. Активните му съставки са биоразградими.
Препаратът не се инактивира от органична материя. Препаратът не уврежда и е съвместим
с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на
препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето

Виж още от ДОЗАТОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ И САПУН